30.10.2019 r.

 

Zakończenie prac związanych z budową i uruchomieniem 23-ech nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 1 km sieci ciepłowniczej. Dodatkowo w ramach obecnie prowadzonych prac do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono 10 węzłów cieplnych, które zostały wybudowane w poprzednich latach oraz zlikwidowano kotłownię zlokalizowaną przy ul. Kolorowej 15.

 

Skorosze