30.10.2019 r.

  Zakończenie prac związanych z budową i uruchomieniem 23-ech nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 1 km sieci ciepłowniczej. Dodatkowo w ramach obecnie prowadzonych prac […]

08.07.2019

Rozpoczęcie robót związanych z budową 23 nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 1 km sieci ciepłowniczej. Dodatkowo w ramach obecnie prowadzonych prac do miejskiej sieci […]

03.07.2019

Zorganizowane zostało spotkanie dla zarządców budynków oraz przedstawicieli nieruchomości, w których w bieżącym roku  zostaną wybudowane nowe indywidualne węzły cieplne. W spotkaniu uczestniczyli także  zarządcy […]

Aktualizacja planu inwestycyjnego na 2019 rok.

W roku 2019 planujemy likwidację kotłowni przy ul. Kolorowej 15, wybudowanie 23 nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 32 węzłów indywidualnych. […]

04.01.2019

W roku 2019 planujemy wybudowanie 67 nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz odłączenie pozostałych trzech kotłowni gazowych, które znajdują się w następujących lokalizacjach: ul. Nurzyńska 1, […]

31.12.2018

Do końca 2018 roku w ramach realizacji projektu wybudowano 88 nowych indywidualnych węzłów cieplnych, z czego w pierwszym etapie projektu powstało 68 nowych indywidualnych węzłów […]

15.09.2018

Wybudowanie trzech kilometrów sieci magistralnej pozwoliło na przełączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 58 budynków oraz wyłączenie dwóch kotłowni gazowych jednej zlokalizowanej przy ul. Skoroszewskiej 7 […]

30.08.2018

Zakończono budowę 20 nowych indywidualnych węzłów cieplnych przewidzianych do realizacji w 2018 roku. Nowe węzły powstały w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej np. […]

04.07.2018

W najbliższych dniach planowane jest odłączenie kotłowni zlokalizowanej przy ul. Skoroszewskiej 7 w następnej kolejności planowane jest odłączenie kotłowni zlokalizowanej przy ul. Szancera 5.

23.06.2018

W okresie od początku sierpnia 2018 do końca września 2018 przygotowujemy się do przełączenia do warszawskiego systemu ciepłowniczego 58 budynków. Szczegółowa lista budynków przewidzianych do […]

Skorosze