20.11.2020 r.

Zakończony został kolejny etap realizacji projektu na osiedlu Skorosze. W roku 2020 wybudowane zostały 42 nowe indywidualne węzły cieplne oraz przeszło 2 kilometry nowej preizolowanej […]

02.07.2020

W drugiej połowie lipca 2020 roku rozpoczynamy likwidację dwóch kotłowni lokalnych zlokalizowanych przy ul. Nurzyńskiej 1 i ul. Rakietników 25A, budowę 42-óch nowych indywidualnych węzłów […]

30.10.2019 r.

  Zakończenie prac związanych z budową i uruchomieniem 23-ech nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 1 km sieci ciepłowniczej. Dodatkowo w ramach obecnie prowadzonych prac […]

08.07.2019

Rozpoczęcie robót związanych z budową 23 nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 1 km sieci ciepłowniczej. Dodatkowo w ramach obecnie prowadzonych prac do miejskiej sieci […]

03.07.2019

Zorganizowane zostało spotkanie dla zarządców budynków oraz przedstawicieli nieruchomości, w których w bieżącym roku  zostaną wybudowane nowe indywidualne węzły cieplne. W spotkaniu uczestniczyli także  zarządcy […]

Aktualizacja planu inwestycyjnego na 2019 rok.

W roku 2019 planujemy likwidację kotłowni przy ul. Kolorowej 15, wybudowanie 23 nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 32 węzłów indywidualnych. […]

04.01.2019

W roku 2019 planujemy wybudowanie 67 nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz odłączenie pozostałych trzech kotłowni gazowych, które znajdują się w następujących lokalizacjach: ul. Nurzyńska 1, […]

31.12.2018

Do końca 2018 roku w ramach realizacji projektu wybudowano 88 nowych indywidualnych węzłów cieplnych, z czego w pierwszym etapie projektu powstało 68 nowych indywidualnych węzłów […]

15.09.2018

Wybudowanie trzech kilometrów sieci magistralnej pozwoliło na przełączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 58 budynków oraz wyłączenie dwóch kotłowni gazowych jednej zlokalizowanej przy ul. Skoroszewskiej 7 […]

30.08.2018

Zakończono budowę 20 nowych indywidualnych węzłów cieplnych przewidzianych do realizacji w 2018 roku. Nowe węzły powstały w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej np. […]

Skorosze