Doposażenie w moduł c.w.u.

Indywidualny węzeł cieplny, budowany w ramach Projektu, wykonany będzie w zakresie modułu centralnego ogrzewania dla potrzeb instalacji wewnętrznej budynku z możliwością doposażenia w moduł c.w.u. wg poniżej opisanych zasad. Jeżeli planują Państwo doposażenie węzła w moduł ciepłej wody użytkowej prosimy o jak najszybsze skontaktowanie się z naszymi przedstawicielami – numery telefonów oraz adresy e-mail poniżej.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami doposażenie w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w Projekcie pt. „Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie” będzie odbywało się według następujących zasad.

Klienci/Odbiorcy (spółdzielnie, wspólnoty itd.,), którzy podejmą decyzję odnośnie doposażenia nowobudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) oraz zawrą z Veolia Energia Warszawa stosowną umowę przed realizacją prac inwestycyjnych związanych z budową indywidualnego węzła cieplnego w należącym do Klienta/Odbiorcy budynku otrzymają moduł ciepłej wody użytkowej c.w.u. wraz z montażem bez ponoszenia opłat.

Natomiast Klienci/Odbiorcy, którzy podejmą decyzję o doposażeniu nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) po zakończeniu prac inwestycyjnych związanych z realizacją projektu budowy węzłów indywidualnych w należącym do Klienta/Odbiorcy budynku będą musieli wnieść opłatę wg obowiązujących w momencie przekazania do Veolii Energia Warszawa zgłoszenia dotyczącego chęci doposażenia nowowybudowanego indywidualnego węzła cieplnego w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

W obydwu powyższych przypadkach przygotowanie projektu, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz podłączenie do nowowybudowanych indywidualnych węzłów cieplnych znajduje się po stronie Klienta/Odbiorcy.

W przypadku Państwa zainteresowania doposażeniem węzła w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) prosimy o kontakt telefoniczny lub pocztą e-mail z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą szczegółowych informacji (zarówno w kwestiach technicznych jak i finansowych) w tej sprawie.

 

Informacji udziela:
Pan Marek Polewiak
tel. 506 014 714

Pani Dorota Malitek
tel. 506 014 815

lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com


Dokumenty konieczne do zawarcia umowy na doposażenie węzła c.o. w moduł ciepłej wody użytkowej dla różnych podmiotów

 Wniosek na zmianę mocy zamówionej

Zamówienie mocy cieplnej 

 

Korzyści wynikające z doposażenia w moduł ciepłej wody użytkowej (c.w.u.):

  • bezpieczeństwo  – wyeliminowanie możliwości zaczadzenia, wybuchu czy też poparzenia, związanych ze stosowaniem wysłużonych podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych
  • komfort i bezobsługowość – dostęp do ciepłej wody o stałej temperaturze przez całą dobę, proces podgrzania wody odbywa się poza Twoim mieszkaniem i bez Twojego udziału
  • zwiększenie wartości oraz atrakcyjności mieszkania – piecyk nie zajmuje już miejsca
  • wymierne oszczędności związane z:
  • wyeliminowaniem kosztu zakupu indywidualnego podgrzewacza gazowego lub elektrycznego
  • wyeliminowaniem kosztów konserwacji i modernizacji podgrzewacza
  • mniejszymi opłatami z tytułu podgrzewania wody użytkowej
Skorosze