Spotkania

Spotkanie będzie podzielone na dwie części, cześć pierwsza będzie dotyczyła spraw bezpośrednio związanych z realizacją projektu oraz doposażeniu węzła w moduł ciepłej wody użytkowej.
 
W części pierwszej przedstawiciele Veolii Energia Warszawa S.A. (dawniej Dalkia Warszawa S.A.) omówią poszczególne etapy realizacji projektu. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę, że będą mieli Państwo okazję do zapoznania się z zasadami realizacji projektu i uzyskają Państwo możliwość właściwego przygotowania się do realizacji planowanych prac. Dodatkowo spotkanie będzie okazją aby omówić dotychczasowy przebieg prowadzonych prac.
 
Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 90 minut, na każdą część przewidujemy ok. 45 minut, po każdej z części będzie można zadawać pytania.
 
Serdecznie zapraszamy.
 
Spotkania odbywają się w siedzibie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej RSM „Ursus” przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 11, w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze.

 

 

 

Skorosze