Kontakt

Veolia Energia Warszawa S.A.

Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa,

 

Całodobowy kontakt dla Klientów
tel. 22 658 58 58
e-mail: vew.bok@veolia.com


Tomasz Bańkowski – Dyrektor Projektu
tel. 506 014 737
e-mail: tomasz.bankowski@veolia.com


Wojciech Wójcik – informacje dotyczące Projektu, marketing i komunikacja
tel. 887 080 914
e-mail: wojciech.wojcik@veolia.com

 

Informacji dotyczących doposażenia w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

Pan Marek Polewiak
tel. 506 014 714
e-mail: marek.polewiak@veolia.com


Pani Dorota Malitek
tel. 506 014 815
e-mail: dorota.malitek@veolia.com

lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com

Skorosze