Zakres projektu

Zakres Projektu obejmuje dwa zadania budowę i modernizację sieci ciepłowniczej oraz likwidację pięciu kotłowni gazowych i wykonanie 155 indywidualnych węzłów cieplnych.

  • zadanie I dotyczy wybudowania 3 028 m sieci ciepłowniczej o średnicy od DN150 do DN500 w kierunku pięciu osiedlowych kotłowni gazowych, które znajdują się w następujących lokalizacjach: ul. Nurzyńska 1, ul. Rakietników 25A, ul. Kolorowa 15, ul. Szancera 3, ul. Skoroszewska 7
  • zadanie II dotyczy zlikwidowania pięciu kotłowni gazowych i wykonanie 155 indywidualnych węzłów cieplnych z możliwością doposażenia w moduły c.w.u. wraz z wybudowaniem sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej i przyłączy w zakresie średnic DN 32 – 150 o długości ok. 4 257 m oraz modernizacji 815 m istniejącej sieci kanałowej i preizolowanej o średnicach DN 50-150. Sumaryczna moc nowych węzłów indywidualnych wyniesie 25,7 MW.

Obszar objęty Projektem obejmuje teren ograniczony Al. 4 Czerwca 1989 r, ul. Drzymały, ul. Skoroszewską, ul. Sosnkowskiego, ul. Kościuszki, ul. Bohaterów Warszawy, ul. Rakietników, ul. Dzieci Warszawy i ul. Poczty Gdańskiej.

Sieć ciepłownicza wykonana będzie w technologii bezkanałowej, preizolowanej z instalacją alarmową do lokalizacji awarii i stanu zawilgocenia. Sieci wykonane w technologii preizolowanej, dla większości średnic, charakteryzują się znacznie mniejszymi stratami ciepła w porównaniu do technologii kanałowej.

Potrzeba realizacji Projektu wynika z działań mających na celu zachowanie ciągłości dostawy ciepła. Do Projektu zostały wybrane obiekty w najgorszym stanie technicznym i charakteryzujące się dużym stopniem trudności prowadzenia eksploatacji. O trafności wyboru grup docelowych świadczy fakt, że mieszkańcy budynków objętych Projektem wykazali gotowość do współpracy przy Projekcie.

Skorosze