30.08.2018

Zakończono budowę 20 nowych indywidualnych węzłów cieplnych przewidzianych do realizacji w 2018 roku. Nowe węzły powstały w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej np. szkołach, przedszkolach.

Skorosze