Aktualizacja planu inwestycyjnego na 2019 rok.

W roku 2019 planujemy likwidację kotłowni przy ul. Kolorowej 15, wybudowanie 23 nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 32 węzłów indywidualnych. Realizacja prac uzależniona jest od pozytywnego rozstrzygnięcia postępowań na wyłonienie Wykonawcy robót inwestycyjnych.

Skorosze