22.06.2018 r.

Nawodnienie nowowybudowanej magistrali magistrali łączącej osiedle Skorosze z warszawskim systemem ciepłowniczym. Uruchomienie magistrali pozwoli na podłączenie osiedla Skorosze do systemu warszawskiego i odłączenie kotłowni dotychczas zasilających budynki w tej części dzielnicy Ursus.

Skorosze