08.07.2019

Rozpoczęcie robót związanych z budową 23 nowych indywidualnych węzłów cieplnych oraz ok. 1 km sieci ciepłowniczej. Dodatkowo w ramach obecnie prowadzonych prac do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych 10 węzłów cieplnych, które zostały wybudowane w poprzednich latach.

Roboty będą prowadzone w nieruchomościach podłączonych dotychczas do kotłowni zlokalizowanej przy ul. Kolorowej 15.

Skorosze