03.07.2019

Zorganizowane zostało spotkanie dla zarządców budynków oraz przedstawicieli nieruchomości, w których w bieżącym roku  zostaną wybudowane nowe indywidualne węzły cieplne. W spotkaniu uczestniczyli także  zarządcy oraz przedstawiciele nieruchomości, w których w poprzednich latach zostały wybudowane węzły cieplne i zostaną przełączone w 2019 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z praktycznymi aspektami realizacji prac co pozwoli na sprawne prowadzenie robót.

Dzięki uprzejmości spółdzielni mieszkaniowej RSM Ursus spotkanie, jak też wszystkie dotychczasowe, odbyło się w siedzibie spółdzielni przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 11.

Skorosze