Kontakt

Veolia Energia Warszawa S.A.

Puławska 2, 02-566 Warszawa,

 

Całodobowy kontakt dla Klientów
tel. 22 658 58 58
e-mail: vew.bok@veolia.com


Tomasz Bańkowski – Dyrektor Projektu
tel. 22 658 50 95
e-mail: tomasz.bankowski@veolia.com


Wojciech Wójcik – informacje dotyczące Projektu, marketing i komunikacja
tel. 22 658 52 22
e-mail: wojciech.wojcik@veolia.com

 

Informacji dotyczących doposażenia w moduł ciepłej wody użytkowej udzielają:

Pan Marek Polewiak
tel. 22 658 50 50,
e-mail: marek.polewiak@veolia.com


Pani Dorota Malitek
tel. 22 658 51 44
e-mail: dorota.malitek@veolia.com

lub e-mail: vew.konkurencyjnosc@veolia.com

Skorosze